Πέμπτη , 22 Μαρτίου 2018

Ημερήσια Αρχεία: 23 Αυγούστου 2014

Το Εωθινό Ευαγγέλιο της Κυριακής 24 Αυγούστου 2014

Ανάστασις

ΕΝΔΕΚΑΤΟ (ΙΑ”) ΕΩΘΙΝΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ Ἐκ τοῦ κατά Ἰωάννην (Κεφ. 21:14-25) Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, ἐφανέρωσεν ἑαυτὸν   ὁ ᾿Ιησοῦς τοῖς Μαθηταῖς αὐτοῦ, ἐγερθείς ἐκ νεκρῶν, καί λέγει τῷ Σίμωνι Πέτρῳ· Σίμων ᾿Ιωνᾶ, ἀγαπᾷς με πλεῖον τούτων; Λέγει αὐτῶ· Ναί, Κύριε, σὺ οἶδας ὅτι φιλῶ σε. Λέγει αὐτῷ· Βόσκε τὰ ἀρνία μου. Λέγει αὐτῷ πάλιν δεύτερον· Σίμων ᾿Ιωνᾶ, ἀγαπᾷς με; Λέγει αὐτῷ· Ναί, Κύριε, σὺ ... Διαβάστε περισσότερα »