Τετάρτη , 20 Αυγούστου 2014
Λατρευτικό Πρόγραμμα Αυγούστου 2014

Λατρευτικό Πρόγραμμα Αυγούστου 2014

Παρασκευή, 1 Αυγούστου 2014

Η πρόοδος του τιμίου και ζωοποιού Σταυρού, ήτοι η έξοδος αυτού εκ του ιερού Παλατιού εις την Πόλιν. Των αγίων Επτά Μαρτύρων Παίδων, των Μακκαβαίων Αβείμ, Αντωνίου, Αχείμ, Γουρίου, Ελεαζάρου, Ευσεβωνά και Μαρκέλλου, της μητρός αυτών Σολομονής και Ελεαζάρου (†166 π.Χ), του διδασκάλου αυτών. Των εν Πέργη αγίων Εννέα Μαρτύρων: Αλεξάνδρου, Άττου, Ευκλέου, Κατούνου, Κινδέου, Κυριάκου, Λεοντίου, Μηναίου και Μνησιθέου. Μαρτύρων: Θεοδώρου, Κηρύκου, Μηναίου, Μήνου, Πάπα του Νέου και Πολυεύκτου. Οσιομάρτυρος Ελέσης, της εν Κυθήροις. Οσίων Τιμοθέου επισκόπου Προκοννήσου, του θαυματουργού και Αντωνίου του Νέου, του εν Βερροία.

Ώρα 07:30 – 09:30 π.μ. Όρθρος, Θεία Λειτουργία και Αγιασμός του μηνός

Ώρα 07:00 – 08:15 μ.μ. Εσπερινός και Μικρός Παρακλητικός Κανών της Υ. Θεοτόκου

Σάββατο, 2 Αυγούστου 2014

Εύρεσις και ανακομιδή των Ιερών λειψάνων του αγίου πρωτομάρτυρος και αρχιδιακόνου Στεφάνου (428). Μάρτυρος Φωκά. Νεομάρτυρος Θεοδώρου, του εν Δαρδανελλίοις (†1690). Οσίων Ιουστινιανού Β` του ευσεβούς βασιλέως και Βασιλείου του δια Χριστόν σαλού. Οσίας Φωτεινής, της εν Κύπρω.

Ώρα 08:00 – 09:15 π.μ. Πρώτη (Α’) Ώρα και Θεία Λειτουργία

Ώρα 07:00 – 07:45 μ.μ. Μέγας Εσπερινός

Κυριακή, 3 Αυγούστου 2014

Ιερομάρτυρος Στεφάνου πάπα Ρώμης και των συν αυτώ. Αγίας Μυροφόρου Σαλώμης. Οσίων Ισαακίου, Δαλματίου, Φαύστου. Εφέσου Ιωάννου του μονάχου και Ιωάννου του νέου. Ιωάννου του ομολογητού και Αντωνίου του Ρώσου. Οσίων Θεοκλητούς και Θεοδώρας της εξ Αίγίνης.

Ώρα 07:15 – 10:00 π.μ. Όρθρος και Θεία Λειτουργία

Ώρα 07:00 – 08:15 μ.μ. Εσπερινός και Μέγας Παρακλητικός Κανών της Υ. Θεοτόκου


Δευτέρα, 4 Αυγούστου 2014

Των εν Εφέσω αγίων Επτά Παίδων: Αντωνίνου, Διονυσίου, Εξακουστιδιανού, Ιαμβλίχου, Κωνσταντίνου, Μαξιμιλιανού καί Μαρτινιανού. Μαρτύρων Θαθουήλ καί Ιάς. Οσίου Ιωάννου, του Νέου.

Ώρα 08:00 – 09:15 π.μ. Πρώτη (Α’) Ώρα και Θεία Λειτουργία

Ώρα 07:00 – 08:15 μ.μ. Εσπερινός και Μικρός Παρακλητικός Κανών της Υ. Θεοτόκου

Τρίτη, 5 Αυγούστου 2014

Προεόρτια της Θείας Μεταμορφώσεως. Ιερομάρτυρος Φαβίου (Φαβιανού) επισκόπου Ρώμης. Μάρτυρος Ευσιγνίου (†362). Μαρτύρων Καττιδιανού και Καττιδίου των αδελφών και Σόλεβ, του Αιγυπτίου. Της αγίας μάρτυρος Ιάς. Ευθυμίου Πατριάρχου Κων/πόλεως καί Θύρσου επισκόπου Καρπασίας. Της αγίας Νόννας, μητρός του αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου. Ευγενίου οσίου του Αιτωλού (†1682).

Ώρα 08:00 – 09:15 π.μ. Πρώτη (Α’) Ώρα και Θεία Λειτουργία

Ώρα 07:00 – 08:00 μ.μ. Πανηγυρικός Εσπερινός Μεταμορφώσεως του Κυρίου

Τετάρτη, 6 Αυγούστου 2014

Μεταμόρφωσις του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού.

Ώρα 07:30 – 10:00 π.μ. Όρθρος και Πανηγυρική Θεία Λειτουργία

Ώρα 07:00 – 08:15 μ.μ. Εσπερινός και Μικρός Παρακλητικός Κανών της Υ. Θεοτόκου

Πέμπτη, 7 Αυγούστου 2014

Οσιομαρτύρων Αστεριού του θαυματουργού και Δομετίου του Πέρσου (†363). Οσίας Ποταμιάς της θαυματουργού. Νεομάρτυρος Αββακούμ, του εν Θεσ/νίκη (†1628). Δαβίδ του «Γέροντος», του εν Ευβοία, Νικάνορος (†1519) του εν «Ζάβορδα», του θαυματουργού, Υπερεχίου, Ώρ, Δομετίου του σημειοφόρου και Ποιμένος πολύπαθους του Ρώσου. Μάρτυρος Σώζοντος του εκ Νικομηδείας.Ναρκίσσου πατριάρχου Ιεροσολύμων. Οσίων Θεοδοσίου του Νέου, του ιαματικού, του εξ Αθηνών και εν Αργεί ασκήσαντος. Των εν Θηβαΐδι Μυρίων (10.000) Ασκητών. Οσίας Κανδίδας, της Βυζαντίας.

Ώρα 08:00 – 09:15 π.μ. Πρώτη (Α’) Ώρα και Θεία Λειτουργία

Ώρα 07:00 – 08:15 μ.μ. Εσπερινός και Μέγας Παρακλητικός Κανών της Υ. Θεοτόκου


Παρασκευή, 8 Αυγούστου 2014

Αιμιλιανού επισκόπου Κυζίκου (†813-820), του ομολογητού και Μύρωνος επισκόπου Κνωσσού, του θαυματουργού (†350). Μαρτύρων Ελευθερίου και Λεωνίδου, Στυρακίου και Ερμολάου.Νεομαρτύρων Τριαντάφυλλου, του από Ζαγοράς (†1680) και Αναστασίου (Βουλγάρου), του εν Θεσ/νίκη (†1794). Θεοδοσίου του νέου, ηγουμένου εν τοις Οροβοίς και Γρηγορίου ζωγράφου, του Ρώσου.

Ώρα 08:00 – 09:15 π.μ. Πρώτη (Α’) Ώρα και Θεία Λειτουργία

Ώρα 07:00 – 08:15 μ.μ. Εσπερινός και Μικρός Παρακλητικός Κανών της Υ. Θεοτόκου

Σάββατο, 9 Αυγούστου 2014

Αποστόλου Ματθίου.Μαρτύρων Αλεξίου, Δημητρίου, Ιακώβου, Ιουλιανού, Ιωάννου, Λεοντίου, Μαρκιανού, Πέτρου, Φωτίου, Μαρίας και Μάρθας της πατρικίας, των δια την εικόνα του Σωτήρος Χριστού αθλησάντων, και Αντωνίου του Αλεξανδρέως. Οσίου Ψόη.

Ώρα 08:00 – 09:15 π.μ. Πρώτη (Α’) Ώρα και Θεία Λειτουργία

Ώρα 07:00 – 07:45 μ.μ. Μέγας Εσπερινός

Κυριακή, 10 Αυγούστου 2014

Ιερομάρτυρος Σίξτου πάπα Ρώμης, του εξ Αθηνών (†258). Μαρτύρων Λαυρεντίου αρχιδιακόνου, Ηραΐδου, Ήρωνος του φιλοσόφου και Ιππολύτου.

Ώρα 07:15 – 10:00 π.μ. Όρθρος και Θεία Λειτουργία

Ώρα 07:00 – 08:15 μ.μ. Εσπερινός και Μέγας Παρακλητικός Κανών της Υ. Θεοτόκου

Δευτέρα, 11 Αυγούστου 2014

Μαρτύρων Εύπλου του διακόνου (†304), Γαΐου, Γαϊανού, Ζήνωνος, Μακαρίου. Μάρκου και Νεοφύτου. Όσιομαρτύρων Βασιλείου και Θεοδώρου των Ρώσων. Νεομαρτύρων Αναστασίου του εξ Ασωμάτου και Δημητρίου εξ Αγιάσου της νήσου Λέσβου καταγόμενων και εν Κασαμπά της Μικράς Ασίας αθλησάντων (†1816). Νήφωνος, πατριάρχου Κων/λεως, του από Θεσ/κης (†1460). Οσίου Πασσαρίωνος. Ανάμνησις του εν Κέρκυρα θαύματος του αγίου Σπυρίδωνος, καθ` ο απηλλάγη η πόλις το 1716 της πολιορκίας των Τούρκων.

Ώρα 08:00 – 09:15 π.μ. Πρώτη (Α’) Ώρα και Θεία Λειτουργία

Ώρα 07:00 – 08:15 μ.μ. Εσπερινός και Μικρός Παρακλητικός Κανών της Υ. Θεοτόκου

Τρίτη, 12 Αυγούστου 2014

Των αγίων μαρτύρων Φωτίου και Ανικήτου.

Ώρα 08:00 – 09:15 π.μ. Πρώτη (Α’) Ώρα και Θεία Λειτουργία

Ώρα 07:00 – 08:15 μ.μ. Εσπερινός και Μέγας Παρακλητικός Κανών της Υ. Θεοτόκου

Τετάρτη, 13 Αυγούστου 2014

Απόδοσις της εορτής της θείας Μεταμορφώσεως. Μάρτυρος Κορωνάτου. Οσίων Δωροθέου και Δοσιθέου, του υποτακτικού αυτού. Σέριδος ηγουμένου εν Γάζη.

Ώρα 08:00 – 09:15 π.μ. Πρώτη (Α’) Ώρα και Θεία Λειτουργία

Ώρα 07:00 – 08:15 μ.μ. Εσπερινός και Μικρός Παρακλητικός Κανών της Υ. Θεοτόκου

Πέμπτη, 14 Αυγούστου 2014

Προεόρτια της Κοιμήσεως της Θεοτόκου. Μιχαίου του προφήτου. Μάρτυρος Μαρκέλλου επισκόπου Απαμείας Συρίας. Μάρτυρος Ουρσικίου του Τριβούνου και Λουκίου του στρατιώτου. Νεομάρτυρος Συμεώνος του Τραπεζουντίου (†1653).

Ώρα 08:00 – 09:15 π.μ. Πρώτη (Α’) Ώρα και Θεία Λειτουργία

Ώρα 07:00 – 08:30 μ.μ. ΜέγαςΕσπερινός και Εγκώμια στην Υπεραγία Θεοτόκο

Ώρα 08:30 – 09:00 μ.μ. Λιτάνευσις Ιερού Επιταφίου της Υπεραγίας Θεοτόκου

* Η Λιτάνευση του Επιταφίου θα ακολουθήσει την εξής διαδρομή: Ιερός Ναός, Πελοπίδου, Ηγελόχου, Ετεοκλέους, Αμφοτερού, Ιερός Ναός.

Παρασκευή, 15 Αυγούστου 2014

Της Παναγίας, ήτοι Μνήμη της σεβάσμιας μεταστάσεως της υπερευλογημένης ενδόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αειπαρθένου Μαρίας.

Ώρα 07:30 – 10:30 π.μ. Όρθροςκαι Πανηγυρική Θεία Λειτουργία

Ώρα 07:00 – 07:30 μ.μ. Εσπερινός

Σάββατο, 16 Αυγούστου 2014

Ανάμνησις της εισόδου της αχειροτεύκτου Μορφής του Κυρίου Ιησού Χριστού του Αγίου Μανδηλίου (†944), εκ της Εδεσσηνών πόλεως εις ταύτην την θεοφύλακτον και βασιλίδα των πόλεων άνακομισθείσης. Γερασίμου του Νέου ασκητού (†1579), πατρός και προστάτου νήσου Κεφαλληνίας.Μαρτύρων Αλκιβιάδου και Διομήδους (†298). Νεομαρτύρων Δημητρίου οσίου, του εκ Σαμαρίνης, Νικόδημου του εκ Μετεώρων (†1551) • Αποστόλου του εν Πηλίω (†1686) . Των εν Μεγάροις αναιρεθέντων Μαρτύρων: Σεραφείμ, Δωροθέου, Ιακώβου, Βασιλείου, Δημητρίου και Σαράντη. Μακαρίου αρχιεπισκόπου και Τιμοθέου επισκόπου Ευρίπου κτίτορος της ιεράς Μονής Πεντέλης (†1578).

Ώρα 07:00 – 07:45 μ.μ. ΜέγαςΕσπερινός

Κυριακή, 17 Αυγούστου 2014

Μαρτύρων Μύρωνος, Παύλου και Ιουλιανής (†257) Ευτυχιανού, Κυπριανού, Μακαρίου οσίου, Στράτωνος Στρατονίκου και Φιλίππου. Ευτυχίου επισκόπου Γορτύνης και των οσίων αδελφών αυτού Ευτυχιανού και Κασσιανής. Οσίων Αίγλωνος του άναχωρητού καί Αλυπίου ζωγράφου του Ρώσσου. Οσιομάρτυρος Δημητρίου (†1808). Παναγίας της Γουμενίσσης.

Ώρα 07:15 – 10:00 π.μ.Όρθρος και Θεία Λειτουργία

Ώρα 07:00 – 07:30 μ.μ. Εσπερινός

Δευτέρα, 18 Αυγούστου 2014

Μαρτύρων Φλώρου και Λαύρου (†β΄ αι.). Πατρόκλου και Ιουλιανής. Λέοντος του παρά την θάλασσαν της Λυκίας. Ερμίου, Πολυαίνου καί Σεραπίωνος. Οσιομάρτυρος Δημητρίου του εκ Σαμαρίνης [Γρεβενών] (†1808). Ιωάννου Ε` και Γεωργίου Α` πατριαρχών Κων/πόλεως. Οσίων Βαρνάβα και Σωφρονίου, των Αθηναίων καί Χριστόφορου, παλαιών και νέων Ιδρυτών της σεβάσμιας Μονής Παναγίας εν Σουμελά. Σωφρονίου του εν Άθω. Οσίου Αρσενίου του νέου, του εν τη νήσω Πάρω άσκήσαντος (†1877).

Ώρα 07:00 – 07:30 μ.μ. Εσπερινός

Τρίτη, 19 Αυγούστου 2014

Μεγαλομάρτυρας Ανδρέου, του Στρατηλάτου († δ΄αι.). Μαρτύρων Τιμοθέου, Αγαπίου, Θέκλης. Ευτυχιανού, Στρατηγίου και Μύρωνος (†304). Οσίου Θεοχάρους, προστάτου και πολιούχου περιοχής και πόλεως Ναούσης, του θαυματουργού.

Ώρα 07:00 – 07:30 μ.μ. Εσπερινός

Τετάρτη, 20 Αυγούστου 2014

Σαμουήλ προφήτου. Των εν Βιζύη (Θράκης) 37 οσίων Μαρτύρων. Σεβήρου καί Μέμνωνος, Λουκίου του βουλευτού, Ηλιοδώρου καί Δοσά, Φωτεινής, Εύδαίμονος, Ρηγίνου, Ορέστου και Φιλονίδου πρεσβυτέρου. Οσίου Αβραμίου του Ρώσου.

Ώρα 07:00 – 07:30 μ.μ. Εσπερινός

Πέμπτη, 21 Αυγούστου 2014

Αποστόλου Θαδδαίου.Μαρτύρων Βάσσης καί των τέκνων αυτής Αγαπίου, Θεογνίου καί Πιστού († γ΄αι.), Αλεξάνδρου του εν Ικονίω.

Ώρα 07:00 – 07:30 μ.μ. Εσπερινός

Παρασκευή, 22 Αυγούστου 2014

Μάρτυρος Αγαθονίκου και των συν αυτώ Ακινδύνου, Ζήνωνος, Ζωτικού, Θεοπρεπίου και Σεβηριανού (†δ΄αι.).Μαρτύρων Ειρηναίου, Ορόψεως και Ωρ. Ανθούσης οσίας και Αθανασίου επισκόπου, Χαρισίμου, Νεοφύτου, Αριάδνης της βασιλίσσης και Λουκίου.

Ώρα 07:00 – 07:30 μ.μ. Εσπερινός

Σάββατο, 23 Αυγούστου 2014

Απόδοσις της εορτής της Κοιμήσεως της Θεοτόκου (Παναγίας της Προυσιωτίσσης). ΙερομαρτύρωνΕιρηναίου επισκόπου Σιρμίου και Ειρηναίου του των «αποστόλων διαδόχου» καί επισκόπου Λυώνος († 202). Μάρτυρος Λούπου (†δ΄αι.). Καλλινίκου Α` πατριάρχου Κων/πόλεως, Νικολάου του Σικελιώτου.

Ώρα 07:30 – 09:30 π.μ.Όρθρος και Θεία Λειτουργία

Ώρα 07:00 – 07:45 μ.μ. Εσπερινός

Κυριακή, 24 Αυγούστου 2014

Ιερομαρτύρων Ευτυχούς († β΄αι.) και Κοσμά εθναποστόλου, του Αιτωλού (†1779). Μαρτύρων Γεωργίου, οσίου του Λιμνιώτου και Τατίωνος. Ανακομιδή ιερού λειψάνου του Διονυσίου επισκόπου Αιγίνης, του εν Ζακύνθω (1624).

Ώρα 07:15 – 10:00 π.μ. Όρθρος και Θεία Λειτουργία

Ώρα 07:00 – 07:30 μ.μ. Εσπερινός

Δευτέρα, 25 Αυγούστου 2014

Αποστόλου Τίτου, πρώτου επισκόπου Κρήτης. Μάρτυρος Σάβα. Μηνά, Επιφανίου, Ιωάννου Β` του Καππαδόκη, Γενναδίου Β΄ του Σχολαρίου, πατριαρχών Κων/πόλεως.

Ώρα 07:00 – 07:30 μ.μ. Εσπερινός

Τρίτη, 26 Αυγούστου 2014

Των εν Νικομήδεια δια ξίφους τελειωθέντων Αδριανού και Ναταλίας (†δ΄αι.). Ανατολίου, Ανθίμου, Αντιόχου, Γεντηλίου, Ελευθερίου, Ερμογένους, Ευηθίου, Ευρετού, Ευτυχίου, Θεαγώνη, Θεοδώρου, Θύρσου, Ιωάννου, Καρτερίου, Κλαυδίου, Κυριάκου, Μαρδωνίου, Μαρίνου, Μηνωδίου, Πλάτωνος, Συνετού, Τρωαδίου και Φαρετρίου. Μαρτύρων Αδριανού, Αττικού και Σισινίου. Οσίων Ιβιστίωνος, Ιωάσαφ υιού βασιλέως Αιθιοπίας Αβενίρ. Τιθόη, του εν τω «Ευεργετινώ».

Ώρα 07:00 – 07:30 μ.μ. Εσπερινός

Τετάρτη, 27 Αυγούστου 2014

Μάρτυρος Ανθούσης της νέας. Μεγαλομάρτυρος Φανουρίου του θαυματουργού.Οσίου Ποιμένος επισκόπου Κορδούης (†450) και Λιβερίου πάπα Ρώμης, του ομολογητού.

Ώρα 07:00 – 07:30 μ.μ. Εσπερινός

Πέμπτη, 28 Αυγούστου 2014

Μαρτύρων Δάμωνος πρεσβυτέρου, Διομήδους και Λαυρεντίου. Μαρτύρων Εζεκίου του δικαίου βασιλέως. Οσίου Μωϋσέως του Αιθίοπος (†δ΄αι.).

Ώρα 07:00 – 07:30 μ.μ. Εσπερινός

Παρασκευή, 29 Αυγούστου 2014

Μνήμη της αποτομής της τιμίας κεφαλής Ιωάννου του Προδρόμου. Οσίων Αρκαδίου, επισκόπου Σαλαμίνος εν Κύπρω, του θαυματουργού, Θεοδώρας της εξ Αιγίνης, Βασιλείου αυτοκράτορας, του Μακεδόνος.

Ώρα 07:30 – 09:30 π.μ. Όρθρος και Θεία Λειτουργία

Ώρα 07:00 – 07:30 μ.μ. Εσπερινός

Σάββατο, 30 Αυγούστου 2014

Απόδοσις της εορτής της αποτομής της τιμίας κεφαλής Ιωάννου του Προδρόμου. Ιερομαρτύρων Ιανουαρίου πρεσβυτέρου, Φήλικος επισκόπου και Φιλωνίδου επισκόπου Κουρίου. Μαρτύρων Σεπτεμίνου και Φουρτουνάτου. Αλεξάνδρου (†340), Ιωάννου Η` (†595), Παύλου Γ` του Νέου (†784), πατριαρχών Κων/πόλεως και Ευλαλίου του ιεράρχου εν Κύπρω. Οσίων Φαντίνου του θαυματουργού, του εν Θεσ/νίκη και Βρυαίνης της μητρός αυτού. Φύλακος και Σαρματά. Άρχοντος Βλαδιμηρίας και Νεαπόλεως Αλεξάνδρου του Νευαίου.

Ώρα 07:00 – 07:45 μ.μ. Εσπερινός

Κυριακή, 31 Αυγούστου 2014

Ανάμνησις της εν τη «αγία σορώ» καταθέσεως της τίμιας Ζώνης της υπεραγίας Θεοτόκου. Μαρτύρων Ανδρέου, Διαδόχου, Ηρακλείου, Μήνα, Φαύστου, Φιλέορτου. Των εν Νικομήδεια 366 αγίων Μαρτύρων.

Ώρα 07:15 – 10:00 π.μ.Όρθρος και Θεία Λειτουργία

Ώρα 07:00 – 07:30 μ.μ. Εσπερινός

Σχολιάστε

Το ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο δεν δημοσιοποιείται. Τα σημειωμένα πεδία είναι απαραίτητα. *

*

Επιτρέπονται τα εξής στοιχεία και ιδιότητες HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Scroll To Top